top of page
IMG_0791 2.JPG

OVER ONS: WERKING EN AMBITIE

CAVA?! vzw zet in op het preventief sensibiliserend werken rond mentaal welzijn. CAVA?! vzw is dus (nog) geen hulpverleningsorganisatie. 

Vanuit de overtuiging dat we samen zoveel sterker staan dan alleen, probeert CAVA?! vzw een verbindende factor te zijn tussen verschillende individuen. Gaande van een persoon tot zichzelf, een persoon tot diens directe omgeving, tot een persoon en het professionele hulpverleningsveld. 

We organiseren drempelverlagende activiteiten in verschillende vormen omtrent dit
thema. Dit vaak in samenwerking met (externe) vormgevers of andere organisaties. 

CAVA?! vzw wil een creatieve taal creëren voor alle leeftijden om elke vorm van
psychische kwetsbaarheid te kunnen uiten. Dit kan in een veelheid van vormen
zoals beeld, klank, tekst... Hiermee trachten we een weg vrij te maken voor
iedereen, zodat we open kunnen communiceren over ons eigen stukje
kwetsbaarheid. De focus ligt daarbij zowel op het individu als de omgeving.

Over: Wie wij zijn
bottom of page