top of page
IMG_0772 2.JPG

EBE

Kinderen

In samenwerking met illustratrice Cato Duys schreven we een genderneutraal kinderverhaal.  


Ebe de eend wordt geconfronteerd met veranderingen en onstabiliteit. Ebe zoekt een manier om eigen gevoelens te (h)erkennen en hier mee om te gaan.  Welke invloed heeft de omgeving op een kind? Hoe kan een kind in een onzekere omgeving alsnog vanuit sterktes handelen? 


Dankzij Ebe wordt er op een laagdrempelige manier met kinderen gesproken over emoties, hoe deze ervaren worden en welke invloed ze hebben. Ook het ondersteunen van elkaar in deze gevoelens, is een kant die belicht wordt. 

Ebe vormt de basis voor ons educatief kinderpakket. Een pakket met verschillende tools om kinderen op maat te laten werken rond mentaal welzijn. Dit pakket wordt telkens afgestemd op de doelgroep.  

EBE: Wat we doen
bottom of page